Afdrukken

Acrogym of sportacrobatiek is een relatief nieuwe sport binnen de gymnastiek. Kenmerkend is dat acrogym niet individueel wordt beoefend maar een team. De volgende combinaties (disciplines) zijn mogelijk:

Een damesduo neemt het tijdens de wedstrijden alleen op tegen de andere damesduo's, de heren groepen alleen tegen de heren groepen enzovoorts. Ook wordt er geselecteerd op leeftijd, de senioren gaan alleen tegen de senioren en de junioren gaan alleen tegen de junioren.


De oefening vindt plaats op een vierkante vloer, deze 'vloer' is eigenlijk een goed verende mat (dezelfde als bij het turnen en ritmisch gymnastiek van 12 bij 12 meter). De oefening, op muziek (mag niet langer dan 2.30 duren) bestaat uit een aantal turnonderdelen en choreografie, aangevuld met acrobatische elementen. Deze elementen zijn onderverdeeld in balanselementen, tempo-elementen en individuele elementen.

Een team bestaat uit een sterke onderpartner(s) en een lichte bovenpartner. Hierbij voert de bovenpartner elementen uit en doet de onderpartner als het ware als "turntoestel"na. Dit betekent niet dat de onderpartner alleen sterk hoeft te zijn! Soms tilt of gooit de onderpartner(s) de bovenpartner in een houding waar niet alleen kracht maar bijvoorbeeld ook lenigheid voor nodig is. De bovenpartner en de onderpartner moeten goed op elkaar ingespeeld zijn. De timing is vooral bij tempo onderdelen van groot belang.

Als de bovenpartner wil oefenen zonder de onderpartners heb je hiervoor een hulpmiddel, de 'handstandpaaltjes' ook wel paaltjes of de blokjes genoemd. Deze paaltjes is een houten plaat met 2 palen erop. De palen bootsen de armen van de onderpartner(s) of de benen van de onderpartner(s0=) na zodat de bovenpartner kan oefenen. Hierop kunnen steuntjes (zoals hurksteun, hoeksteun, spreidhoeksteun, krokodil) op worden geoefend en ook handstanden.

Bij balanselementen wordt er een houding aangenomen die minimaal drie seconden moet worden aangehouden, bij tempo-elementen wordt de bovenpartner geworpen, waarbij deze bijvoorbeeld een salto maakt. Normaal gesproken wordt er een combinatie oefening uitgevoerd, bij hogere niveaus is er een aparte balansoefening en tempo-oefening. Op het hoogste niveau, de A-lijn, worden er drie oefeningen getoond. Alle drie met dans en individuele turnelementen, maar één oefening heeft alleen tempo elementen, één alleen balans elementen en ook één oefening met zowel balans als tempo elementen.

Acrogym wordt beoefend op A (hoogste),B,C,D of E niveau. Een niveau heet ook wel 'lijn'. Jonge teams kunnen ook het niveau pupillen (een vergelijkbaar niveau tussen de E en D lijn) of jeugd doen. Op een wedstrijd worden de oefeningen op muziek getoond aan een jury. Deze jury geeft een cijfer voor de moeilijkheid, voor de technische uitvoering en ze geven ook een cijfer voor artistiek. Een oefening bestaat uit tempo elementen waarbij de onderpartner(s) de bovenpartner(s) gooien (tot streksprong, maar in hogere niveaus ook in een salto of schroef), balansdelen (statisch, eventueel met overgangen, moet 3 seconden aangehouden worden!), dans, ballet, lenigheid en gronddelen.

Dit is turnen met meerdere personen, maar je doet ook individuele elementen in je oefening zoals een radslag of een salto. Het is de bedoeling dat je met een team op muziek je oefening maakt. Je raakt elkaar als partner aan binnen de oefeningen, zowel hand-hand contact, als hand-voet contact, als voet-voet contact tussen de partners onderling. Ook kan er gesteund worden op andere lichaamsdelen zoals op de heupen of bovenbenen. Echter, in de dans gaan de partners vaak uit elkaar. Ook in de tempo onderdelen moet de bovenpartner een moment los komen van de onderpartner, anders telt dit onderdeel niet voor de moeilijkheidswaarde.

Bron: Wikipedia